Fittja förr och nu

En gång för länge sedan gick den stora allmänna Göta landsväg genom Fittja på väg in mot Stockholm. Du kan än idag gå längs med den och ana historiska vingslag vid gamla Fittja värdshus där såväl hästar som passagerare tog sitt första stopp på väg ut från stora staden. I Fittja finns såväl den riktigt gamla historien med båtgrav från Järnåldern, spår från 1600-talets stormaktstid, 1800-talets småstugor och 1960-talets vision. Här möts arkitekturstilarna och människornavid Mälarens strand. Boka en annorlunda vandring och ta några steg på den väg som så många vandrat på före dig!Share |